Polyetylen

Polyetylen viết tắt là PE. Polyetylen là một loại nhựa nhiệt dẻo được sử dụng rất phổ biến trên thế giới, tên tiếng Anh là Polyethylene hay Polyethene. PE là một hợp chất hữu cơ (poly) gồm nhiều nhóm etylen CH2-CH2 liên kết với nhau bằng các liên kết hydro no. PE được điều chế […]

Cách phân biệt các loại nhựa

Hướng dẫn một số phương pháp đơn giản để xác định loại nhựa của sản phẩm. Để phân biệt loại nhựa khi ta không biết rõ sản phẩm được làm từ loại nhựa gì, chúng ta có thể dùng các phương pháp đơn giản sau: – Phân biệt dựa trên màu sắc tự nhiên, độ […]

0915783152