CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TM-DV NÉT VIỆT

 Điện thoại: 0274 6520 486
 Email: netvietplastic@gmail.com