Sản phẩm nhựa khác

Chúng tôi nhận sản xuất và gia công các ngành nhựa khác như:
+ Gia công đồ chơi trẻ em
+ Gia công hàng khuyến mãi tiêu dùng
+ Sản xuất chậu nhựa trồng cây
+ và nhiều sản phẩm khác.

Scroll to Top