Q&A

Câu hỏi thường gặp

Nhựa plastic là một loại polime nhân tạo, có hình dài với nhiều sắc màu khác nhau. Trong tiếng Anh, plastic có nghĩa là đúc hình. Năm 1862, loại vật liệu này được Alexander Parkers chế tạo với cái tên đầu tiên là “Parkesine”. Mãi đến sau này, Leo Hendirk Bakerland chính thức dùng nhựa plastic đưa vào sản xuất, mở ra một kỷ nguyên vật liệu mới và cho đến ngày nay đã ứng dụng rộng rãi và tạo ra nhiều sản phẩm được làm từ chất liệu này.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Scroll to Top