Khoen móc

Liên hệ báo giá
Mã số:  NVB11
Sản phẩm: Dùng cho ba lô, túi xách…
Kích thước: 20/25/30/38 mm

Màu sắc: Tùy chọn
Chất liệu: Liên hệ

0915783152