Tập thể nhân viên du lịch Phan Thiết

Với chính sách quan tâm đến nhân viên của mình, cũng như nhằm tạo điều kiện giao lưu, kết chặt mối quan hệ đồng nghiệp nhân viên trong công ty, hàng năm công ty thường xuyên tổ chức đi tham quan, du lịch cho cán bộ công nhân viên trong công ty và gia đình.

 

 

 

Tin tức khác

Scroll to Top