Kẹp đai

Liên hệ báo giá
Mã số:  NVB23
Sản phẩm: 
Kích thước: 30/38 mm

Màu sắc: Tùy chọn
Chất liệu: Liên hệ

0915783152