Cách phân biệt các loại nhựa

Hướng dẫn một số phương pháp đơn giản để xác định loại nhựa của sản phẩm.

Để phân biệt loại nhựa khi ta không biết rõ sản phẩm được làm từ loại nhựa gì, chúng ta có thể dùng các phương pháp đơn giản sau:

– Phân biệt dựa trên màu sắc tự nhiên, độ trong suốt của mẫu.
– Dùng phương pháp cân thủy tĩnh để so sánh khối lượng riêng
– Lựa chọn dung dịch để hòa tan một chất mà không hòa tan chất kia
-Dùng nhiễu xạ Rơntghen để so sánh (PA có peak tinh thể, còn PS là vật liệu vô định hình)
-So sánh tính chất nhiệt (nhiệt độ thủy tinh hóa của PA và PS là 50 và 100 oC)
-So sánh dựa trên đặc điểm cơ tính…

Đối với PA và PS tương đối dễ nhầm lẫn, ta có thể phân biệt như sau:
– Nếu có thể đốt được thì PA lúc cháy thấy sủi bọt, khi rời nguồn lửa (VD: bật lửa) sẽ tự tắt, PS thì cháy tiếp
– PS trong suốt và giòn, PA dai và chịu mài mòn tốt, hệ số ma sát với thép nhỏ. Dùng dũa dũa thử, chúng ta có thể nhận biết được.

Tin tức khác

Scroll to Top